O projektu Knjižne POPslastice

S projektom Knjižne POPslastice želimo mladostnikom približati kvalitetne in izvirne knjižne vsebine s pomočjo gostov in vrhunskih strokovnjakov s področja branja in pisanja, igre in televizije, glasbe, slikarstva ali fotografije ter jim ponuditi možnost branja, razpravljanja, srečanja in druženja z vrstniki podobnih interesov, z njihovimi vzorniki in znanimi osebami.

Poudarek projekta je na šestih poglavitnih vsebinskih sklopih, ki opredeljujejo nekatere temeljne človekove lastnosti. Na vsakem srečanju jih bodo na izviren in prepoznaven način, s pomočjo slovenskih in tujih knjižnih vsebin, skozi svoja strokovna znanja in usposobljenost, predstavili vabljeni gostje.

Namen projekta je na zabaven, aktualen in kvaliteten način promovirati in širiti bralno kulturo, skozi knjigo širše kulturno povezovati in izobraževati ter zagotoviti višjo bralno sposobnost mladih.

V letu 2019 bomo za udeležence pripravili štiri srečanja, na katerih bodo skozi različne ustvarjalne in kulturne pristope spoznali pomen branja in knjige.

Upamo, da smo vas s kratko predstavitvijo vsebine našega projekta prepričali, da se nam pridružite v naših prizadevanjih pri spodbujanju bralne kulture mladih.

 

Petra Kovič in Maja Ivanež,
koordinatorki projekta